Baldor Logo white


Akıllı Programlanabilir Mikroadım Sürücülü Step Motorlar

Açısal konumunu adımlar halinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen adım motorları belirli adımlarla hareket ederler. Bu adımlar, motorun sargılarına uygun sinyaller gönderilerek kontrol edilir. Herhangi bir uyartımda, motorun yapacağı hareketin ne kadar olacağı, motorun adım açısına bağlıdır. Baldor step motorlar 1.8°(200 adım) açılıdır.

Step motorların geri beslemeye ihtiyaç göstermeme (açık çevrim kontrol), sayısal olarak kontrol edilebilme (PLC,PC veya mikroişlemci), basit mekanik yapı gibi avantajlarının yanında adım açıları sabit olduğundan hareketlerinin sürekli değil darbeli olması, sürtünme kaynaklı yüklerin açık çevrimli kontrolda konum hatası meydana getirmesi ve elde edilebilecek güç ve moment değerlerinin sınırlı olması dezavantajlarıdır.

Step motorlara ait üç önemli parametre sırasıyla çözünürlük, doğruluk ve tutma momentidir.

Baldor Step Motorlar Step Motorlar
  • Baldor 1.8° ‘lik mikroadım sürücülü adım motor serisi 3 tip olup; 17, 23 ve 34 standart NEMA çerçeve boyutunda bulunmaktadır. Bu güçlü ve düşük endüktanslı motorlar küçük uygulamalarda 0.22 Nm’ den 7.49 Nm‘ ye kadar değişen güçlerde sunulmaktadır. Bu yüksek performanslı motorlar üzerlerindeki (bütünleşik) adım motor sürücüleri ile mükemmel bir uyum sağlar. Parametre kablosu yardımıyla sürücü üzerinden 1 turdaki adım sayısı ihtiyaca göre 200 adımdan 51200 adıma kadar ayarlanabilmektedir. Opsiyonel olarak sunulan 500 veya 1000 puls’ lik artımlı optik döner enkoderlerle kapalı çevrim pozisyon kontrolü de yapılabilmektedir.

ayrac indirStep Motor Broşürü